Etapa 5. De De Schelp a Vinkeveen – 33km

Últim dia de navegació, últim dia del nostre viatge pels canals d’Holanda… Una pena que això acabi, una llàstima no haver tingut més temps per poder parar a més pobles i visitar més llocs. Però és que 5 dies de navegació no donen per més, haurem de repetir.

Per a aquesta etapa ens ho vam prendre amb molta calma, teníem temps de sobres per realitzar els 33 km que ens separaven de la petitíssima illa de De Schelp fins al nostre port d’arribada, Vinkeveen.

La navegació era fàcil, seguir el canal principal fins a desviar-nos per Muiden, seguir pel petit canal fins a creuar el preciós poble de Weesp. A Weesp s’havien de creuar diversos ponts i una resclosa, com a curiositat esmentar que l’encarregat de tots els ponts i la resclosa és el mateix senyor en tots ells, amb la seva bicicleta va d’una a un altre obrint els passos a tots els vaixells que creuen el poblet, no vull imaginar la de quilòmetres que deu fer al llarg del día.

Una vez pasado Weesp se llega al gran canal (Amsterdam-Rijnkanaal) que conecta todas las principales ciudades: Amsterdam, Utrecht, Rotterdam… y muchas otras (incluso de otros países a través del río Rin que está conectado al canal). Si nuestro barco nos parecía grande, cuando surcamos las aguas del gran canal nuestra visión cambió, por allí circulan enormes barcazas cargadas, incluso cruceros fluviales llenos de turistas.

Poco antes de llegar a Vinkeveen tomamos un pequeño canal que seguía una autopista, último tramo de nuestro viaje por los canales de Holanda antes de llegar al destino final, pero no sin antes pasar la mayor esclusa de todas, una de 3 metros. Impresionante ver como el barco baja esa distancia. Pasada la esclusa ya llegamos a Vinkeveen, donde atracamos el barco y finalizó nuestra aventura.

Para terminar con esta última etapa y fin del viaje, en lugar de mostraros fotografías, os quiero dejar el vídeo que ha realizado Joan resumiendo este magnífico viaje, ponerlo en pantalla completa, máxima resolución y subir el volumen!

Una cop passat Weesp s’arriba al gran canal (Amsterdam-Rijnkanaal) que connecta totes les principals ciutats: Amsterdam, Utrecht, Rotterdam… i moltes altres (fins i tot d’altres països a través del riu Rin que està connectat al canal). Si el nostre vaixell ens semblava gran, quan vam solcar les aigües del gran canal la nostra percepció va canviar, per allí circulen enormes barcasses carregades, fins i tot creuers fluvials plens de turistes.

Poc abans d’arribar a Vinkeveen vam desviar-nos per un petit canal que seguia una autopista, últim tram del nostre viatge pels canals d’Holanda abans d’arribar a la destinació final, però no sense abans passar la resclosa més gran de totes, una de 3 metres. Impressionant veure com el vaixell baixa aquesta distància. Passada la resclosa ja vam arribar a Vinkeveen, on vam atracar el vaixell i va finalitzar la nostra aventura.

Per acabar amb aquesta última etapa i fi del viatge, en lloc de mostrar-vos fotografies, us vull deixar el vídeo que ha realitzat Joan resumint aquest magnífic viatge, poseu-lo a pantalla completa, màxima resolució i pugeu el volum!